Топ 12 на най-богатите/най-платените спортове в света [издание 2022 г.]

Топ 12 на най-богатите/най-платените спортове в света [издание 2022 г.]

Като оставим настрана цялата тази тръпка и вълнение, нека да проверим кой е най-богатият спорт в света? Кой от тях има по-голяма пазарна стойност?

Топ 12 на най-богатите/най-платените спортове в света [издание 2022 г.]

Топ 12 на най-богатите/най-платените спортове в света [издание 2022 г.]

Като оставим настрана цялата тази тръпка и вълнение, нека да проверим кой е най-богатият спорт в света? Кой от тях има по-голяма пазарна стойност?