Шантел Бисън ни разказва за новата си книга „Отглеждане на децата ви, без да губите хладнокръвие“

Шантел Бисън ни разказва за новата си книга „Отглеждане на децата ви, без да губите хладнокръвие“

Showbiz Cheat Sheet разговаря с Шантел Бисън, автор на книгата Raising Your Kids Without Losing Your Cool. Ето какво каза тя.