Уил Оспрей | Приятелка, кариера и нетна стойност

Уил Оспрей | Приятелка, кариера и нетна стойност

Някои спортисти просто предизвикват нашите предубедени представи за това какво е възможно за хората и Уил Оспрей е един от тях.